Jemgyýetçilik ýerlerinde TELECOMWIFI

Çäksiz TELECOMWIFI nyrhnamalar

Ulanyş möhleti Baha
1 sagat 5 manat
3 sagat 10 manat
1 gün 15 manat
7 gün 50 manat
1 aý 150 manat

Çäksiz TELECOMWIFI ulgamy Aşgabat ş. halkara aeroportynda

Ulanyş möhleti Baha
1 sagat 5 USD

Çäksiz TELECOMWIFI ulgamy sagaldyş şypahanalary üçin (Arçman, Baýramaly, Mollagara, Farap)

Ulanyş möhleti Baha
10 gün 30 manat
Hyzmatlar Baha
TELECOMWIFI ulgamyna birikmek mugt
Ulanyjynyň adyny (login) ýa-da parolyny dikeltmek 1 manat
Ulanyş möhleti bolup, hereket edýän ulanyjynyň adyny (login) başga enjama (telefon, noutbuk, planşet we ş.m.) birikdirmek 2 manatа

Daşary ýurt raýatlary üçin çäksiz TELECOMWIFI nyrhnamalary

Ulanyş möhleti Baha
1 gün 20 USD
7 gün 100 USD
Hyzmatlar Baha
TELECOMWIFI ulgamyna birikmek mugt
Ulanyjynyň adyny (login) ýa-da parolyny dikeltmek 1 USD
Ulanyş möhleti bolup, hereket edýän ulanyjynyň adyny (login) başga enjama (telefon, noutbuk, planşet we ş.m.) birikdirmek 1 USD

* "Türkmentelekom" EAK-nyň çäksiz TELECOMWIFI tizligi - 3 Mbit/s

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäne taýyn

Habarlaşmak üçin