Boş iş orun

Ulgam administrator hünärmeni

Talaplar:

 • Bilimi (Ubuntu Server, Centos, Windows 2003/2008/2012 Server)
 • VMware wirtualizasiýa ulgamynda administrirlemek tejribesi
 • Ätiýaç nusgalarynyň ulgamyny administrirlemek tejribesi
 • Aparat üpçünjiligi bilen işlemek tejribesi (IBM, HP, Intel, Cisco, Supermicro)
 • Tor enjamlary bilen işlemek tejribesi, torlaryň bölünen görnüşini gurnamak tejribesi
Anketany doldurmak

Programmist

Talaplar:

 • Programmist/mobil goşundylaryň programmaçysy
 • IOS we Android üçin mobil goşundylaryň programmaçysy
 • Programmirleme dileriniň bilimi (SQL, Java, Swift);
 • Android Studio we Xcode bilen işlemek ukuby
Anketany doldurmak

Tor administratory

Talaplar:

 • CCNA ýa-da ýokary derejede tor tehnologiýary bilen işlemek tejribesi
 • TCP/IP protokol derejesinde torlaryň gurnamagyň bilimi
 • Tor enjamlary bilen işlemek tejribesi (kommutator, marşrutizator)
 • Monitoring ulgamy bilen işlemek tejribesi (Cacti,Nagios, PRTG Network Monitor, Zabbix)
Anketany doldurmak

Maglumat howpsuzlygy boýunça hünärmen

Talaplar:

 • ISO / OSI modeli we stek TCP/IP protokollary boýunça torlary gurnamak hem-de işlemek boýunça bilimi;
 • Kompýuter we tor howpsuzlyk ýörelgelerine düşünmek (WAF, IPS / IDS, DLP, SIEM we ş.m.);
 • Linux-da işlemek ukyby we awtomatlaşdyrylan ulgamda (bash, perl, python) iş başarnyklary kabul edilýär.
Anketany doldurmak

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäne taýyn

Habarlaşmak üçin