Internet nyrhnamalary

Hyzmaty saýlaň:

  • Ilat üçin internet

  • Daşara ýurt kompaniýalar üçin internet

  • Şäher üçin nyrhnamalar

  • Welaýat etraplarynyň daýhan birleşikleri we obalarynyň ýaşaýjylary üçin internet nyrhnamalar

Ilat üçin çäklendirilmedik internet nyrhnamalar

games 256 Kbit/s

ТМТ 100 /aý

games 512 Kbit/s

ТМТ 150 /aý

games 1 Mbit/s

ТМТ 170 /aý

games 2 Mbit/s

ТМТ 200 /aý

Birikdirme: 20 manat

Işi ýerine baryp düzmek: 20 manat

games

Ýokary tizlikde oýun oýnamak

ТМТ 20 /aý

Islendik nyrhnamada oýunlary ýokary tizlikde oýnamak

Oýunlaryň sanawy

Goşmaça hyzmatlar

Gaýtadan resmileşdirmek: TMT 10,00

Üç aýa çenli möhlet bilen wagtlaýyn öçürmek: TMT 30,00

Ethernet tehnologiýasy boýunça berilýän internet hyzmatlaryna ADSL usulda berilýän internet hyzmatlaryň nyrhlaryny ulanylýar. Ethernet tehnologiýasy boýunça birikdirilýän jaýlar


Welaýat etraplarynyň daýhan birleşikleri we obalarynyň ýaşaýjylary üçin internet nyrhnamalar

256 Kbit/s

ТМТ 50 /aý

512 Kbit/s

ТМТ 100 /aý

games

Ýokary tizlikde oýun oýnamak

ТМТ 20 /aý

Islendik nyrhnamada oýunlary ýokary tizlikde oýnamak

Oýunlaryň sanawy

Goşmaça hyzmatlar

Gaýtadan resmileşdirmek: TMT 10,00

Üç aýa çenli möhlet bilen wagtlaýyn öçürmek: TMT 30,00

Goşmaça hyzmatlar

Gaýtadan resmileşdirmek: TMT 10,00

Üç aýa çenli möhlet bilen wagtlaýyn öçürmek: TMT 30,00

  • Döwlet edaralar

  • Döwlete degişli däl edaralar

Bölünip berlen infokanalyň kärendesi

$ 1 973.68 /aý

ADSL-VDSL görnüşinde çäklendirilmedik internet hyzmatlaryň nyrhnamalary

2 Mbit/s $ 1754,39

aýda

4 Mbit/s $ 2105,26

aýda

6 Mbit/s $ 2526,35

aýda

8 Mbit/s $ 3031,58

aýda

10 Mbit/s $ 3638,6

aýda

ADSL görnüşinde çäklendirilen internet hyzmatlaryň nyrhnamalary

128 Kbit/s

$ 125,75 /aý

Trafik

5 GB

1 MB, çäkden ýokary

$ 0,09

256 Kbit/s

$ 323,37 /aý

Trafik

10 GB

1 MB, çäkden ýokary

$ 0,12

512 Kbit/s

$ 862,32 /aý

Trafik

20 GB

1 MB, çäkden ýokary

$ 0,15

1 Mbit/s

$ 1616,84 /aý

Trafik

30 GB

1 MB, çäkden ýokary

$ 0,19

2 Mbit/s

$ 2730,67 /aý

Trafik

40 GB

1 MB, çäkden ýokary

$ 0,25

Bölünip berlen infokanalyň kärendesi

$ 2 368.42 /aý

ADSL-VDSL görnüşinde çäklendirilmedik internet hyzmatlaryň nyrhnamalary

512 Kbit/s $ 1705,26

aýda

1 Mbit/s $ 3410,53

aýda

2 Mbit/s $ 2192,98

aýda

4 Mbit/s $ 2631,58

aýda

6 Mbit/s $ 3157,89

aýda

8 Mbit/s $ 3789,47

aýda

10 Mbit/s $ 4561,4

aýda

ADSL görnüşinde çäklendirilen internet hyzmatlaryň nyrhnamalary

128 Kbit/s

$ 125,75 /aý

Trafik

5 GB

1 MB, çäkden ýokary

$ 0,09

256 Kbit/s

$ 323,37 /aý

Trafik

10 GB

1 MB, çäkden ýokary

$ 0,12

512 Kbit/s

$ 862,32 /aý

Trafik

20 GB

1 MB, çäkden ýokary

$ 0,15

1 Mbit/s

$ 1616,84 /aý

Trafik

30 GB

1 MB, çäkden ýokary

$ 0,19

2 Mbit/s

$ 2730,67 /aý

Trafik

40 GB

1 MB, çäkden ýokary

$ 0,25

Goşmaça hyzmatlar

Gaýtadan resmileşdirmek: $ 20,00

Üç aýa çenli möhlet bilen wagtlaýyn öçürmek: $ 50,00

Online sargyt goýuň

"Türkmentelekom" EAK-nyň hyzmatlaryny sazlamak işleri üçin biziň hünärmenlerimiz Siziň bilen habarlaşarlar