Habarlaşmak üçin

Welaýaty saýlaň:

Internet hyzmatlary we hasaplaşyk geçirilýän bölüminiň müşderiler bölümi

Salgysy

S.A. Nyýazow şaýoly, Aragatnaşyk öýi

Telefon belgisi

+993(422)3-33-34

+993(422)3-04-40

+993(422)3-13-21

+993(422)3-07-67

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Internet kafe

Salgysy

S.A. Nyýazow şaýoly, Aragatnaşyk öýi

Telefon belgisi

+993(422)3-35-85

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Hyzmat ediş bölümi

Salgysy

S.A. Nyýazow şaýoly, Aragatnaşyk öýi

Telefon belgisi

+993(422)3-35-85

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
- -

Kabel TW - Müşderi gullugy

Salgysy

Türkmenabat şäheri, S.A. Nyýazow şaýoly, Aragatnaşyk öýi

Telefon belgisi

+993 (422) 3-41-81

Iş wagtlary

duş siş çar pen anna şen ýek
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
09:00
18:00
-

Poçta

info@telecom.tm

Islendik wajyp soraglar we kömek boýunça bize ýüz tutuň

Onlaýn sargyt

Dolduryş formasyna geçmek

Meseläňizi beýan ediň, biziň hünärmenlerimiz baryp kemçiligi düzederler