Bäsleşigiň netijeleri «Türkmentel – 2020» halkara sergisiniň geçiriljek günlerinde belli bolar.

Onlaýn nobata durmak

Siz kim bolýaňyz

Edaranyň ady (okuw jaýy)

Ýaşaýan ýeri

Topar ýolbaşçysynyň A.F.Aa

Toparyň ikinji agzasyňyň A.F.Aa

Toparyň üçinji agzasyňyň A.F.Aa

Habarlaşmak üçin telefon belgi

+993

Goşmaça telefon belgi

+993

Habarlaşmak üçin email

Bäsleşigiň ugurlary:

Taslamanyň beýany

Topar ýolbaşçysynyň pasport nusgasy (sahypa 1)

Topar ýolbaşçysynyň pasport nusgasy (sahypa 2-3)

Topar ýolbaşçysynyň pasport nusgasy (sahypa 5-9)

Topar ýolbaşçysynyň pasport nusgasy (sahypa 32)

Üns beriň! Resminamalaryň nusgalary skaner arkaly alynan bolmalydyr. Telefon arkaly düşürilen nusgalar kabul edilmeýär. (.jpg ýa-da .png formatda bolmalydyr)
Men bäsleşigiň düzgünnamasy bilen razy we meniň şahsy maglumatlarymy gaýtadan ulanyp işlemegine rugsat berýärin