Kolokasiýa hyzmaty

1 Unit

Enjam goşmak:

1 Unit / 2 Unit / 3 Unit / 4 Unit

1 Enjam


Ölçegi

Esasy enjamyň kärendesi 4705.00 ТМТ/aý
Enjam 0 goşundy 0 ТМТ/aý
0 1 2 3 4

Iýmitlendiriji

Iýmitlendirijiniň kuwwatlygy 300 Wt
Her bir goşmaça 0 Wt - 0 ТМТ/aý
0 300 600 900 1200 1500

Aragatnaşygyň kanallary

Ethernet portlaryň sany 0 ТМТ/aý
0 1 2 3 4 5

IP

IP-leriň sany 0 ТМТ/aý
0 1 2 3 4 5

Daşky internet kanaly

Her bir goşmaça tizligi 10 Mbit/sek, daşky kanala, çäklendirilmedik internet üçin 0 ТМТ/aý
0 10 20 30 40 50

Ýurduň içinde çäklendirilmedik internet kanaly

Her bir goşmaga tizligi 100 Mbit/sek, ýurduň içinde, çäklendirilmedik internet üçin 0 ТМТ/aý
0 100 200 300 400 500

Jemi

4705 TMT/aý

Ýerleşdirmäniň döwri:

Jemi ýerleşdirmäniň nyrhy:

4705 TMT

Hyzmatlar

Maglumatlar merkezinde ýerleşdirmek - 10 ТМТ
Çäklendirilmedik trafik
Hyzmaty 3 aýa çenli möhlet bilen wagtlaýyn öçürmek - 30 ТМТ

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäne taýyn

Habarlaşmak üçin